Główna » Nasze działania
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczynającą się akcją ulotkową, którą włączamy się w obchody międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Strażnicy - 26 lipca, zamieszczamy komunikat Zarządu Stowarzyszenia.

Realizujemy jeden z celów statutowych  Stowarzyszenia "Wyzwoleni" zarejestrowanego w Poznaniu, którym jest

- podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa z zagrożeń, jakie wynikają z działań niektórych sekt i ruchów religijnych izolujących się od społeczeństwa [§ 10 Statut], w tym działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o sektach i ruchach religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej [§ 11 pkt. 4 Statut].

Stowarzyszenie rozpoczyna akcję informacyjną obejmującą patronat wydawniczy i kolportażowy ulotki, która ma zwrócić uwagę na pewne zjawiska w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce".

Chcemy, by ta ulotka zwróciła uwagę, że tuż obok nas w wydającym się na pozór pokojowo usposobionym związkach wyznaniowych, są ludzie, którzy cierpią z powodu ostracyzmu, bo mają inne zdanie od ciągle zmieniających się zaleceń przywódców wyznaniowych, bądź stracili bliskich w wyniku surowo przestrzeganego zakazu przyjmowania krwi. Świadkowie Jehowy To również grupa wyznaniowa, w której pedofilia jest grzechem a nie przestępstwem. Tą akcją informacyjną włączmy się również w obchody międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Strażnicy – 26 lipca, upamiętniającego na całym świecie ofiary okrutnej polityki Towarzystwa Strażnica.

Stowarzyszenie udostępnia ją bezpłatnie na swoich stronach i nie pobiera żadnych opłat z jej wykorzystywania. Prosimy jednak, aby przekazując ją innym nie naruszać przepisów obowiązującego prawa i postępować zgodnie wykładnią przepisów, która została sporządzona przez kancelarie prawną Mec. Jacka Świece.  Nie należy nagabywać ani zmuszać nikogo do jej przyjęcia.

Wykładnia prawna, co do postępowania z udostępnianiem ulotki:

Kolportaż uliczny nie podlega znacznym obostrzeniom. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli treści zawarte w przygotowanych materiałach będą miały charakter dyskryminacyjny, możliwe będzie powołanie się na ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o wolności sumienia i wyznania, której art. 6 stanowi, że „Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii”, w ramach sprzeciwu wobec prowadzonej akcji. Uznanie, że Państwa akcja będzie miała takowy charakter jest mocno uznaniowe, lecz ze skłonieniem się ku braku dyskryminacji w niniejszym zakresie.

Zakazane jest umieszczanie ulotek w miejscach, które nie zostały do tego celu wyznaczone, o ile zarządca tych miejsc nie wyraził na to zgody. Nieprzestrzeganie przepisu wiąże się z groźbą ukarania grzywną w wysokości do 1500 złotych. O ile przekazywanie materiałów bezpośrednio do rąk odbiorcy jest działaniem legalnym, to pozostawienie ich w miejscu publicznym jest już wykroczeniem.

W przypadku rozpowszechniania ulotek na terenie przynależnym do komunikacji miejskiej (przystanki/stacja metra) niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Transportu Miejskiego (§ 15 ust. 1 pkt. 15 Uchwały Nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r.).

Rozpowszechnianie ulotek na terenach centrów handlowych i innych obiektów prywatnych również wymaga zgody ich właściciela.

Na mocy Kodeksu cywilnego właściciele prywatnych skrzynek pocztowych również mają możliwość niewyrażenia zgody na dostarczanie materiałów promocyjnych, a dostarczania materiałów pomimo ich sprzeciwu grozi sankcją (art. 222 § 2 KC).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każda gmina ma możliwość decydowania o miejscowych przepisach porządkowych – również tych dotyczących ograniczenia w rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych. Na terenie m. st. Warszawy nie wprowadzono jednak żadnych ograniczeń cd. kolportażu bezpośredniego.

W przypadku Ośrodka Interwencji Kryzysowej, warto podjąć współpracę z tą jednostką. Podstawę jej działalności stanowi uchwała Nr LX/1866/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

Nie ma jednak jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych, aby akcja mogła zostać podjęta także bez współdziałania z tego rodzaju ośrodkami.

Kancelaria Prawna Mec. Jacka Świecy.

Stowarzyszenie „Wyzwoleni” nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie ulotki niezgodnie z instrukcją i opinią prawną

Stanisław Chłościński
Prezes Zarządu
... Czytaj więcej »

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 404 | Data: 08-07-2015

Oddajemy do Waszych rąk ulotkę, którą zamierzamy uczcić drugą rocznicę Dnia Pamięci Ofiar Strażnicy, która przypada na 26 lipca

Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą akcję darowizną pieniężną, którą wykorzystamy na profes-jonalny druk. Musimy zebrać min 500 zł, wtedy jedna ulotka będzie kosztować mniej niż 5 gr. 

Każda najdrobniejsze wpłata ma znaczenie, im więcej zbierzemy tym więcej wydrukujemy.

Wpłaty można dokonywać za pomocą PayPal  lub bezpośrednio na konto:

Nr konta bankowego:
22 1160 2202 0000 0002 2777 9009 - Bank Millennium
STOWARZYSZENIE WYZWOLENI 
Poznań 60-702, ul. Głogowska 31/33 
Z dopiskiem DAROWIZNA

WSZYSTKIM ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ DZIĘKUJEMY!!!

... Czytaj więcej »

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 751 | Data: 16-06-2015

Strażnica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona!

Dnia 21 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę wniesioną 10 lipca 2013 r. przez związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Wa 294/13) w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 grudnia 2012 r. w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienie z kancelarii mec. Jacka Świecy co do skutków odrzucenia złożonej przez Związek wyznaniowy "Świadkowie Jehowy w Polsce" kasacji do wyroku WSA w Warszawie, która została wniesiona 10 lipca 2013 roku.


www.swwp.pl

... Czytaj więcej »

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 731 | Data: 22-04-2015

Zapraszamy do Zakopanego na koncert muzyki klasycznej.
26 lutego br. o godzinie 18.00, w willi Karola Szymanowskiego "Atmie" będzie można posłuchać muzyki  Mozarta, Francka i Szymanowskiego w wykonaniu Romana Reinera (skrzypce) i Sławomira Cierpika (fortepian).  

autor: PM

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 344 | Data: 15-02-2015

Ostatnie wydarzenia medialne poświęcone społeczności Świadków Jehowy w Polsce i towarzysząca im wymiany zdań na stronach internetowych Gazety Wyborczej i Telewizji TVN pokazują, że istnieje potrzeba szerokiej dyskusji o roli i znaczeniu związku wyznania Świadków Jehowy w Polsce oraz jego wpływie na życie społeczne zarówno w ujęciu socjologicznym, medycznym jak i prawnym.

Ponieważ warto rozmawiać, dlatego jesteśmy otwarci na publiczną debatę i mamy nadzieję, że i  przedstawiciele społeczności Świadków Jehowy w Polsce również przyjmą zaproszenie do udziału w niej, by zaprezentować swój punkt widzenia i ogląd tego zjawiska. 

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 938 | Data: 12-11-2014