Główna » 2015 » Lipiec » 8 » Komunikat w sprawie akcji ulotkowej
13:04
Komunikat w sprawie akcji ulotkowej

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczynającą się akcją ulotkową, którą włączamy się w obchody międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Strażnicy - 26 lipca, zamieszczamy komunikat Zarządu Stowarzyszenia.

Realizujemy jeden z celów statutowych  Stowarzyszenia "Wyzwoleni" zarejestrowanego w Poznaniu, którym jest

- podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa z zagrożeń, jakie wynikają z działań niektórych sekt i ruchów religijnych izolujących się od społeczeństwa [§ 10 Statut], w tym działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o sektach i ruchach religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej [§ 11 pkt. 4 Statut].

Stowarzyszenie rozpoczyna akcję informacyjną obejmującą patronat wydawniczy i kolportażowy ulotki, która ma zwrócić uwagę na pewne zjawiska w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce".

Chcemy, by ta ulotka zwróciła uwagę, że tuż obok nas w wydającym się na pozór pokojowo usposobionym związkach wyznaniowych, są ludzie, którzy cierpią z powodu ostracyzmu, bo mają inne zdanie od ciągle zmieniających się zaleceń przywódców wyznaniowych, bądź stracili bliskich w wyniku surowo przestrzeganego zakazu przyjmowania krwi. Świadkowie Jehowy To również grupa wyznaniowa, w której pedofilia jest grzechem a nie przestępstwem. Tą akcją informacyjną włączmy się również w obchody międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Strażnicy – 26 lipca, upamiętniającego na całym świecie ofiary okrutnej polityki Towarzystwa Strażnica.

Stowarzyszenie udostępnia ją bezpłatnie na swoich stronach i nie pobiera żadnych opłat z jej wykorzystywania. Prosimy jednak, aby przekazując ją innym nie naruszać przepisów obowiązującego prawa i postępować zgodnie wykładnią przepisów, która została sporządzona przez kancelarie prawną Mec. Jacka Świece.  Nie należy nagabywać ani zmuszać nikogo do jej przyjęcia.

Wykładnia prawna, co do postępowania z udostępnianiem ulotki:

Kolportaż uliczny nie podlega znacznym obostrzeniom. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli treści zawarte w przygotowanych materiałach będą miały charakter dyskryminacyjny, możliwe będzie powołanie się na ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o wolności sumienia i wyznania, której art. 6 stanowi, że „Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii”, w ramach sprzeciwu wobec prowadzonej akcji. Uznanie, że Państwa akcja będzie miała takowy charakter jest mocno uznaniowe, lecz ze skłonieniem się ku braku dyskryminacji w niniejszym zakresie.

Zakazane jest umieszczanie ulotek w miejscach, które nie zostały do tego celu wyznaczone, o ile zarządca tych miejsc nie wyraził na to zgody. Nieprzestrzeganie przepisu wiąże się z groźbą ukarania grzywną w wysokości do 1500 złotych. O ile przekazywanie materiałów bezpośrednio do rąk odbiorcy jest działaniem legalnym, to pozostawienie ich w miejscu publicznym jest już wykroczeniem.

W przypadku rozpowszechniania ulotek na terenie przynależnym do komunikacji miejskiej (przystanki/stacja metra) niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Transportu Miejskiego (§ 15 ust. 1 pkt. 15 Uchwały Nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r.).

Rozpowszechnianie ulotek na terenach centrów handlowych i innych obiektów prywatnych również wymaga zgody ich właściciela.

Na mocy Kodeksu cywilnego właściciele prywatnych skrzynek pocztowych również mają możliwość niewyrażenia zgody na dostarczanie materiałów promocyjnych, a dostarczania materiałów pomimo ich sprzeciwu grozi sankcją (art. 222 § 2 KC).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każda gmina ma możliwość decydowania o miejscowych przepisach porządkowych – również tych dotyczących ograniczenia w rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych. Na terenie m. st. Warszawy nie wprowadzono jednak żadnych ograniczeń cd. kolportażu bezpośredniego.

W przypadku Ośrodka Interwencji Kryzysowej, warto podjąć współpracę z tą jednostką. Podstawę jej działalności stanowi uchwała Nr LX/1866/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

Nie ma jednak jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych, aby akcja mogła zostać podjęta także bez współdziałania z tego rodzaju ośrodkami.

Kancelaria Prawna Mec. Jacka Świecy.

Stowarzyszenie „Wyzwoleni” nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie ulotki niezgodnie z instrukcją i opinią prawną

Stanisław Chłościński
Prezes Zarządu

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 292 |