Wydaje się, że na początek warto przeczytać "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce", opracowany w roku 2000 przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych. Został on powołany w związku z pojawieniem się w latach 90 dużej liczby grup powszechnie zwanych sektami, które wykorzystywały psychomanipulację przy werbowaniu swoich członków. W Raporcie można zapoznać się z różnymi definicjami słowa 'sekta' oraz technikami psychomanipulacyjnymi stosowanymi przez nie.

Zapraszamy do lektury >>> Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce.Zamieszczamy Raport z badania "Mowa nienawiści", jaki został zaprezentowany na Konferencji "Mowa nienawiści w Polsce 2014". Odbyła się w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu, a jej współorganizatorem była Fundacja Stefana Batorego.

Zapraszamy do lektury >>> "Mowa nienawiści" - Raport z badań sondażowychZagadnienie związane ze szczególnym traktowaniem osoby duchownej przez polskie prawo ma niewiele opracowań. Poniżej zamieszczamy opracowanie pana dra Pawła Boreckiego, asystenta w Katedrze Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność naukowa: prawo wyznaniowe. Autora artykułów i książek z zakresu prawa wyznaniowego [za www.racjonalista.pl/kk.php/s,3244]. >>>>czytaj więcej