Jako Stowarzyszenie bierzemy udział w konferencjach i prowadzimy szkolenia. W tej zakładce będziemy prezentować materiały wykorzystane w trakcie szkoleń oraz treści wykładów.

Toruńskie Sympozja Naukowe poświęcone Sektom i Nowym Ruchom Religijnym


2012 - IV  "Dzieci i Młodzież jako ofiary sekt? Zagrożenia psychiczno-duchowe oraz możliwości przeciwdziałania im w aspekcie praktycznym,prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, filologicznym i medioznawczym" czytaj więcej >>>

2013 - V  "Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?"
czytaj więcej >>>

2014 - VI "Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?(Wyzwania profilaktyki społecznej)"
czytaj więcej >>>

Program Konferencji


Konferencja Fundacji im. Stefana Batorego "Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?"

czytaj więcej >>>