Wiele maili i listów otrzymujemy od osób odwiedzających nasz portal. Są wśród nich listy pełne oburzenia faktem, że pomagamy osobom wykluczonym, ale i takie, które motywują nas do dalszego działania.

*) *)

W listach do nas pojawiają się pytania o stosunek Stowarzyszenia do zagadnień religijnych, Boga czy Biblii. JW Statucie Stowarzyszenia zapisaliśmy:

a to oznacza, że odpowiadamy tak: 

Spora grupa listów dotyczy porad prawnych. Jedną grupę stanowią zapytania o kwestie ochrony danych osobowych i bezprawnego żądania przez Biuro Oddziału w Nadarzynie kserokopii dowodu osobistego, by potwierdzić tożsamość wnioskującego. Przykład takiego listu:

Ponieważ takie postępowanie Biura Oddziału w Nadarzynie trwa już od jakiegoś czasu, wystąpiliśmy do Kancelarii Prawnej z prośbą o opinię prawną w tej sprawie. Całą opinię można znaleźć pod tym linkiem, tutaj przytoczymy jej fragment.

„Wykonywanie praw przyznanych osobom, których dane są przetwarzane, nie może być ograniczane przez administratora w ten sposób, że uzyskanie przez nich informacji, wystąpienie z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia czy wniesienie żądania zaprzestania przetwarzania jej danych uzależnione zostanie od dopełnienia dodatkowych formalności.”

Oznacza to, że takie żądanie jest bezprawne, a Biuro Oddziału w Nadarzynie powinno bez zbędnej zwłoki udzielić informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez związek wyznaniowy.

Inną grupę stanowią listy dotyczące spraw rodzinnych, a zwłaszcza bezpieczeństwa dzieci. Bardzo często w rodzinach, gdzie jeden z rodziców jest Świadkiem Jehowy a drugi nie, pojawia się niepokój związany z opieką zdrowotną i tzw. kwestią krwi. Oto fragment jednego z listów:

W związku z tym zwróciliśmy się z prośbą o opinię w tej sprawie do Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy. Poniżej przedstawiamy fragment tej opinii, zaś z całością można zapoznać się pod tym linkiem.

W związku z powyższym, w sytuacji zagrożenia dobra dziecka (tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, gdzie zagrożonym dobrem jest życie i zdrowie dziecka), sąd wydaje odpowiednie zarządzenia.  I tak, zgodnie z art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców, zaś na podstawie wskazanego unormowania sąd może wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka.


Wśród wielu listów znajdujemy też prośby o pomoc w znalezieniu innych osób wykluczonych z danego terenu Polski. Uważamy, że takie znajdowanie 'bratnich dusz' zdecydowanie pomaga w radzeniu sobie z wychodzeniem spod wpływu grupy wyznaniowej. Dlatego postanowiliśmy zaproponować naszą stronę jako skrzynkę kontaktową. W zakładce "Poszukiwania bratnich dusz", będziemy zamieszczać zapytania kierowane do nas. 

*) pisownia oryginalna