Główna » 2015 » Kwiecień » 22 » Strażnica przegrywa w NSA - kasacja oddalona.
16:31
Strażnica przegrywa w NSA - kasacja oddalona.

Strażnica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona!

Dnia 21 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę wniesioną 10 lipca 2013 r. przez związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Wa 294/13) w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 grudnia 2012 r. w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienie z kancelarii mec. Jacka Świecy co do skutków odrzucenia złożonej przez Związek wyznaniowy "Świadkowie Jehowy w Polsce" kasacji do wyroku WSA w Warszawie, która została wniesiona 10 lipca 2013 roku.


www.swwp.pl

Dnia 21 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę wniesioną 10 lipca 2013 r. przez związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Wa 294/13) w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 grudnia 2012 r. w przedmiocie ochrony danych osobowych. Po niemalże trzech latach postępowania sprawa doczekała się prawomocnego zakończenia. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych obowiązany jest teraz do merytorycznego rozpatrzenia skargi R. R. oraz do wydania decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty.

R. R. pozostawał członkiem społeczności wyznaniowej Świadków Jehowy przez okres blisko 30 lat. W 2011 roku w wyniku przeprowadzenia wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego R. R. przestał być Świadkiem Jehowy. Po wykluczeniu ze społeczności miał jednak wątpliwości co do tego, czy pomimo wykluczenia związek nadal przetwarza jego dane osobowe, jako osoby będącej Świadkiem Jehowy, czego sobie nie życzył. Zwrócił się więc do GIODO o sprawdzenie legalności przetwarzania jego danych osobowych przez Świadków Jehowy w Polsce, a w przypadku stwierdzenia jej braku – o nakazanie usunięcia danych z bazy prowadzonej przez ten związek wyznaniowy.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził brak swojej kognicji do wydania merytorycznej decyzji administracyjnej w tej sprawie. 10 grudnia 2012 r. wydał decyzję o utrzymaniu w mocy własnej decyzji z dn. 15 czerwca 2012 r., którą umorzył postępowanie ze skargi R. R. na przetwarzanie jego danych osobowych przez (wówczas) Strażnicę – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy z siedzibą w Nadarzynie.

R. R. postanowił wnieść skargę na powyższą decyzję GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA w swoim wyroku uchylił obie decyzje GIODO, przytaczając w uzasadnieniu m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt I OSK 932/12, w którym NSA podkreślił, że przetwarzanie danych ujawniających przekonania religijne osób niebędących członkami kościoła jest zabronione. Mimo to, związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce postanowił wnieść skargę kasacyjną na wyrok.

Oddalenie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny ma relewantne znaczenie dla dalszego kształtowania się orzecznictwa. Sąd ogłaszając wyrok oddalający skargę związku wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce w krótkim uzasadnieniu zwrócił uwagę na to, że państwo sprawując kontrolę nad bezpieczeństwem danych swoich obywateli nie narusza zasad poszanowania autonomii pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, wynikających z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP.

Małgorzata Świeca

 Senior Partner

Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego

 @. mswieca@swwp.pl

 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k

ul. Bagatela 11/3

00-585 Warszawa

 www.swwp.pl

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 606 |