Poniżej zamieszczamy link do materiałów dotyczących działań podejmowanych przez Milicję Obywatelską przeciwko Świadkom Jehowy w latach 1944 - 1975 na terenach dawnego powiatu Pruszkowskiego. Ciekawym jest to, że zostały one włączone do teczki spraw związanych z inwigilacją kleru, czyli przedstawicieli kościoła katolickiego. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 818 | Data: 31-10-2014

Nasze Stowarzyszenie uzyskując kwerendę na prowadzenie badania naukowego nt. Historia ruchu wyznania Świadków Jehowy na terenach Polski w latach 1945 – 1989, ma dostęp do materiałów archiwalnych IPN, które zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będziemy tu prezentować.

Jakie były losy tych bohaterów? Czy Towarzystwo Strażnica pamięta o ich poświeceniu? Z czasem niektóre z tych osób opuszczały lub były usuwane z Organizacji za tak zwane odstępstwo, bo idee, które kiedyś wyznawano stały się już nieaktualne a oni stawali się niewygodnymi ich Świadkami. Obawiamy się, że dzisiaj nikt już o nich nie pamięta.

Dotykanie historii jest trudne, tym bardziej  że robimy to po tylu latach. Uważamy, że chociaż w ten sposób oddamy hołd tym wszystkim bezimiennym bohaterom - Świadkom Jehowy, którzy wykazali się nieznanym do tej pory heroizmem. Była to, jak uznaje IPN, najdłużej trwająca konspiracja w powojennej Polsce. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1104 | Data: 15-08-2014

Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994, znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności „Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego”, której wydawcy rocznika poświęcili zaledwie 83 strony, czyli zaledwie 1/3 objętości książki. Jeśli ktoś po raz pierwszy czyta to opracowanie, odnosi wrażenie, że podano tu rzetelne i chronologicznie ułożone informacje. Jednak po wczytaniu się w treść, okazuje się, że są to często mało obiektywne, opisane tylko z jednej strony luźne informacje. Stwarza to wrażenie jakoby grupa wyznaniowa Świadkowie Jehowy była w Polsce od zawsze, a wszystko co się wydarzyło, było związane tylko z nią, co oczywiście nie jest prawdą. Zwraca uwagę fakt, że w roczniku nie ma ani jednego odniesienia do dokumentów źródłowych.

Historia Badaczy Pisma Świętego w Polsce to bardzo burzliwy a zarazem dynamiczny okres, dlatego opracowanie wiarygodnej historii jest bardzo utrudnione, chociażby ze względu utrudniony dostęp do materiał ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1452 | Data: 28-03-2014