Główna » 2014 » Sierpień » 15 » Świadkowie Jehowy - bezimienni bohaterzy PRL (z zasobów IPN)
19:54
Świadkowie Jehowy - bezimienni bohaterzy PRL (z zasobów IPN)

Nasze Stowarzyszenie uzyskując kwerendę na prowadzenie badania naukowego nt. Historia ruchu wyznania Świadków Jehowy na terenach Polski w latach 1945 – 1989, ma dostęp do materiałów archiwalnych IPN, które zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będziemy tu prezentować.

Jakie były losy tych bohaterów? Czy Towarzystwo Strażnica pamięta o ich poświeceniu? Z czasem niektóre z tych osób opuszczały lub były usuwane z Organizacji za tak zwane odstępstwo, bo idee, które kiedyś wyznawano stały się już nieaktualne a oni stawali się niewygodnymi ich Świadkami. Obawiamy się, że dzisiaj nikt już o nich nie pamięta.

Dotykanie historii jest trudne, tym bardziej  że robimy to po tylu latach. Uważamy, że chociaż w ten sposób oddamy hołd tym wszystkim bezimiennym bohaterom - Świadkom Jehowy, którzy wykazali się nieznanym do tej pory heroizmem. Była to, jak uznaje IPN, najdłużej trwająca konspiracja w powojennej Polsce.

Udostępniamy Państwu Białą Księgę, są to kserokopie dokumentów zgromadzonych w archiwach IPN i bez komentarza tu prezentowane. Nie dokonywaliśmy w nich żadnych zmian, pozostawiając miejsca i nazwiska. Zgodnie z Ustawą o IPN te dokumenty są jawne, jednak na podstawie art. 36 pkt. 5 w/w Ustawy: "Podmioty, które złożyły wniosek i którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania, o czym należy je poinformować na piśmie."  poniższe materiały archiwalne nie mogą być rozpowszechniane bez zgody autora Księgi - Stanisława Chłościńskiego.

Księga zawiera tzw. Skrypt operacyjny poczyniony przez dwóch urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament IV ppłk L. Krawczyka i  ppor. T. Bąka o ciekawie brzmiącym tytule: Obserwacja za "Świadkami Jehowy". W skład Skryptu wchodzą opracowania dotyczące:
- samej organizacji Świadków Jehowy w Polsce,
- zachowania obserwowanych Świadków Jehowy,
- taktyki obserwacyjnej.

Wiele osób właśnie tu dowie się o historii swojej rodziny i przyjaciół, o tym, że byli śledzeni, czytano ich korespondencję.

Gdyby się tak stało, że niektóre dokumenty lub ich części zawierałyby treści, które naruszałyby dobra osobiste wymienionych osób lub ich spadkobierców, prosimy o kontakt poprzez zakładkę Napisz do nas. Na wniosek zainteresowanych, ich dane osobowe zawarte w dokumentach zostaną zakryte przed udostępnieniem.

Wszelkie uwagi na ten temat, zapytania lub prośby o sprawdzenie konkretnych sytuacji prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia lub przez zakładkę Napisz do nas. 

Zapraszamy do lektury i czekamy na Wasze komentarze.

BEZPOŚREDNI LINK DO BIAŁEJ KSIĘGI

Wyświetleń: 1117 |