Główna » 2012 » Październik » 31 » Stowarzyszenie "Wyzwoleni" - zarejestrowane
18:11
Stowarzyszenie "Wyzwoleni" - zarejestrowane

31 października 2012 roku - data historyczna, godzina 13.25 nasze Stowarzyszenie nabrało "mocy prawnej", czyli zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uczuciem satysfakcji pragniemy powiadomić wszystkich, którzy oczekiwali zakończenia starań  o uzyskanie osobowości prawnej  naszego Stowarzyszenia, że stało się to już faktem: z dniem 31 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował Stowarzyszenie Wyzwoleni. 

Wypada zatem w tym miejscu przypomnieć, jakie cele przyświecają Stowarzyszeniu oraz czym mogą się zająć, niejako od zaraz, jego członkowie i sympatycy. A więc, po pierwsze: Stowarzyszenie (w miarę swoich możliwości) podejmie szczytne wysiłki zmierzające do udzielenia wszechstronnej pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone przez sekty i ruchy religijne. Pomoc taką świadczyć będzie w drodze: 

  • prowadzonych akcji oświecenia społecznego, potępiającego zniewolenie umysłu (włącznie z nagłośnieniem problemu w mediach) 
  • wskazania na skuteczną terapię włącznie z opieką nad poszkodowanymi 
  • udzielania porad prawnych (w kwestiach np. sporów  o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy)  
  • organizowania ceremonii pochówku (jeśli zajdzie taka konieczność)
  • organizowania spotkań integracyjnych i miejsc w regionach, gdzie będzie się można swobodnie spotykać
  • publikowania materiałów propagujących wartości humanitaryzmu, w tym artystycznej twórczości członków Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie nie nastawia swojej działalności na zwalczanie jakiejkolwiek religii, zwłaszcza noszącej znamiona zarejestrowanej w krajowym rejestrze wyznań, jednakże podejmie bezwzględną walkę z wypaczeniami, które towarzyszą fałszywie pojętej religijności i w efekcie upodlają człowieka, powodując tym samym nieobliczalne szkody społeczne.

Do realizacji tak szeroko pojętego programu potrzebne są określone środki, praca wolontariuszy i oddanych członków. Stowarzyszenie Wyzwoleni zwraca się niniejszym, do wszystkich, rozumiejących problem społecznego odrzucenia, o jakiekolwiek wsparcie, by skutecznie wypełnić statutowe założenia. 

Przyświeca nam taka idea:

Jeśli choć jeden człowiek otrzyma stosowną pomoc pozwalającą mu zostać ponownie wartościową społecznie jednostką, to warto było powołać stowarzyszenie Wyzwoleni

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 480 |