Główna » 2014 » Styczeń » 23 » Czy w społeczności Świadków Jehowy są osoby duchowne?
00:45
Czy w społeczności Świadków Jehowy są osoby duchowne?

   W świetle naszych ustaleń oraz zebranych dokumentów wątpliwości budzi fakt, że 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce' utrzymuje, iż Starsi Zboru są osobami duchownymi i z tego tytułu obowiązuje ich tajemnica spowiedzi, a tym samym odmowa składania zeznań [z_1]. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w tym wyznaniu nie istnieje instytucja spowiedzi, a zgodnie z formularzem rejestrowym związku pkt. 10 nie przewidziano też powoływania osób duchownych. Dlatego uważamy, że publikacje 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce', wprowadzają w błąd wyznawców, co prowadzi do tego, że w trakcie przesłuchania Starsi Zboru bezpodstawnie uchylają się od składania zeznań, co stanowi naruszenie art. 285 § 1 w związku z art. 287 § 1 oraz § 2 Kodeksu Postępowania Karnego.   

   Ponadto zgodnie z zapisami punktów 12 i 14 formularza rejestrowego [z_2] związek wyznaniowy 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce' nie powołuje żadnych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną czy też nie mających osobowości prawnej, więc rodzi się kolejne pytanie: Czym jest Zbór w stosunku do tak zarejestrowanego związku wyznaniowego? Kim są Starsi Zboru, skoro nie są członkami zarejestrowanego związku?

   Również wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pismo skierowane do przewodniczącego związku 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy' w Polsce nie wyjaśnia tej kwestii. Brak jest jakiegokolwiek dokumentu znanego społeczności wyznaniowej Świadków Jehowy w Polsce, a wydaje nam się również organom kontroli i nadzoru ze strony Państwa Polskiego, który regulowałby strukturę tej społeczności, role i zakresy obowiązków z nimi związanych. Aby jednak wykazać strukturę i zależności funkcjonujące w tej społeczności wyznaniowej i jej podległość Biuru Oddziału w Nadarzynie, na potrzeby przepływu środków pieniężnych między zborem a wspomnianym Biurem Oddziału wprowadzono pojęcie – niezarejestrowana jednostka korporacyjna, którym to opisuje się zbór w dokumentach bankowych i który doskonale oddaje charakter tego Związku Wyznaniowego.    

   

   Również niepokój budzą zapisy we wspomnianym w pierwszym akapicie, Liście do Gron Starszych, gdzie wprost instruuje się Starszych Zboru, by postępowali niezgodnie z prawem np. kwestie przeszukań, nakazów itp. (str. 4 pkt 15 [z_1]) Użyty język jest tak nieprecyzyjny, że wprowadza w błąd sugerując, że Starsi Zboru mogą nie dopuścić do przeszukania Sali Królestwa z ważnym nakazem sądowym. Co więcej sprawy związane ze zgłaszaniem przestępstw popełnionych przez współbraci też są opisywane w mętny sposób, sugerujący brak obowiązku zgłaszania takich przestępstw odpowiednim służbom (str. 3 i 4 pkt. 13, 14 [z_1]), co stoi w sprzeczności z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Ciekawym wybiegiem jest podpisywanie listów do zborów i do Starszych Zboru, nie przez przedstawicieli związku wyznaniowego 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce', ale przez twór 'Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy'. I właśnie ten twór wydaje polecenia administracyjne oraz prawno-porządkowe przedstawicielom społeczności wyznaniowej Świadków Jehowy w sprawach między innymi dotyczących finansów zboru, zaciągania pożyczek itp., a więc decyduje o sposobie administrowania w zborze, chociaż formularz rejestrowy nie wskazuje żadnej struktury w tym związku wyznaniowym. W związku z czym, każdy zbór powinien być tworem autonomicznym, zarządzanym przez grupę Starszych zboru.     

    Uważamy, że w wyniku takich działań związek 'Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe'. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce nie tylko wprowadza w błąd społeczność wyznaniową Świadków Jehowy, ale również organy władzy państwowej, prokuraturę czy policję. 

A tu oficjalne pismo do MAC.

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 1246 |