Główna » 2013 » Maj » 23 » I Ty możesz chronić swoje dobre imię
23:57
I Ty możesz chronić swoje dobre imię

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Istniejemy dopiero od pół roku, jednak już staje się widoczne, że nasze działanie jest potrzebne i ma sens. Podejmując się pilotowania tej sprawy nie sądziliśmy, że w tak krótkim czasie uda się pomóc tak wielu ludziom. Chociaż sprawa dotyczy tylko jednej osoby, która podjęła walkę o swoje dobre imię, to wyrok (choć na razie jeszcze nieprawomocny) utoruje całej rzeszy pokrzywdzonych drogę w dochodzeniu swoich praw o ochronę danych osobowych, a tym samym dóbr osobistych.

Osoba, która zwróciła się do nas o pomoc walczyła samotnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o respektowanie prawa a nie jego interpretowanie. Dzięki Stowarzyszeniu Centrum Pro Bono nawiązaliśmy kontakt z renomowaną Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy, posiadającą kilkanaście oddziałów w Europie, jak również kilkudziesięciu współpracujących prawników na całym świecie. Jej pracownicy bardzo profesjonalnie i życzliwie podeszli do problemu i od tej pory osoba ta dochodząc swoich racji miała za sobą wsparcie Stowarzyszenia "Wyzwoleni" i Kancelarii.

Pismo procesowe, jakie zostało sporządzone przez Kancelarię, zawierało dogłębną analizę prawną problemu i odegrało kluczową rolę w postępowaniu sądowym, w wyniku czego Wojewódzki Sąd Administracyjny na rozprawie przeprowadzonej w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 294/13 wydał orzeczenie, na mocy którego zostały uchylone decyzje wydane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez 'Strażnicę - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce' i tym samym wpisał się w tworzoną w obecnej chwili nową linię orzeczniczą. R. R. złożył bowiem do GIODO skargę, która kwestionowała legalność przetwarzania danych osobowych przez w/w Związek wyznaniowy. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyło osoby, która nie była członkiem tego Związku. GIODO umorzył postępowanie, gdyż uznał, że nie ma kognicji do wydania w przedmiotowej sprawie merytorycznej decyzji w związku z tym, że ustawa o ochronie danych osobowych wyłącza jego kompetencje kontrolne.

Obecnie uznaje się, że osoby, które wystąpiły z kościołów w sposób skuteczny lub zostały z nich wykluczone (Komitet Sądowniczy), nie są objęte wyłączeniem ustawowym. GIODO w ich przypadku, zgodnie z orzeczeniami wydawanymi przez WSA i NSA, ma obowiązek skontrolować czy związek wyznaniowy lub kościół nie naruszył prawa do prywatności byłego członka. Orzeczenia te zgodne są z normami prawa międzynarodowego, w tym wspólnotowego.

  Wyrok nie jest prawomocny.

Kategoria: Nasze działania | Wyświetleń: 346 |