Poniżej prezentujemy treść wykładu, jaką przedstawił Pan Stanisław Chłościński podczas V Toruńskiego Sympozjum Naukowego nt. Duchowość Dalekiego Wschodu a Chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? Jego treść w formacie pdf jest tutaj.

 

Program tej już trzydniowej imprezy wyglądał następująco:

Wykład cieszył się zainteresowaniem zebranych osób, gdyż niewiele jest publikacji na temat Świadków Jehowy. Poza tym są oni dosyć hermetyczną grupą wyznaniową. Jak zwykle mówiliśmy o zjawisku wykluczenia, które bardzo często powoduje rozpad rodziny.