Przedstawiamy program tegorocznej konferencji.

Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości
 i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?

(Wyzwania profilaktyki społecznej)

         VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

Toruń 22 października 2014 r. Centrum Dialogu Jana Pawła II
(Pl. S. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

 

ŚRODA   22.10.2014  

9.00 – otwarcie Konferencji

9.15-9.30 (15’)

mgr Katarzyna Potaczała-Perz, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Interdyscyplinarny wymiar współczesnej profilaktyki uzależnień

9.30-9.45 (15’)

dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Wychowanie do wolności i rozwój dojrzałej osobowości przeciwdziałaniem psychomanipulacji

9.45-10.00 (15’)

dr Joanna Frankowiak, Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych , UWM w Olsztynie
Pytanie o zasadność i charakter działań profilaktycznych w odniesieniu do zagrożeń związanych ze zgubnymi skutkami aktywności grup psychomanipulacyjnych

10.00-10.15 (15’)

dr Monika Wojtkowiak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, UJK w Kielcach
Dylematy tolerancji i otwartości wobec potrzeb profilaktyki uzależnień od sekt i nrr

10.15-10.30 (15’)

dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, KUL
Rola pracownika socjalnego w przeciwdziałaniu problemowi sekt

10.30-10.50 (20’)

prof. dr hab. Maciej Szostak, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Destrukcyjne psychomanipulacje religijne... I co na to poradzić?

10.50-11.10 (20’)

dr Piotr Chrzczonowicz, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UMK
Problemy profilaktyki i prewencji kryminalnej wobec zjawisk destrukcyjnych występujących w tzw. sektach i nowych ruchach religijnych

11.10-11.30 (20’)

dr Marta Romańczuk-Grącka, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
Możliwości przeciwdziałanie przestępczej działalności sekt na gruncie polskiego prawa karnego w dobie jego nowelizacji

11.30-11.45 (15’)

Krzysztof Hoffmann, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Działalność sekt a polskie prawo karne. Próba spojrzenia profilaktycznego.

11.45-12.10 (25’) przerwa kawowa

12.10-12.30 (20’)

ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak, Katedra Teologii Starego Testamentu, Instytut Nauk Biblijnych, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Wróżby, magia i wywoływanie duchów jako alternatywna forma religijności. Profilaktyka

12.30-12.50 (20’)

dr Agnieszka Bukowska, Katedra Socjologii, Collegium Civitas w Warszawie
Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej

12.50-13.10 (20’)

Stanisław Chłościński – prezes Stowarzyszenia „Wyzwoleni”, Poznań
Jak rozpoznać destrukcyjne działanie związku wyznaniowego? Profilaktyka edukacyjna jako skuteczne narzędzie ostrzegania i otwierania umysłu

13.10-13.25 (15’)

mgr Jacek Zahorski – viceprezes Stowarzyszenia „Wyzwoleni”, Poznań
Zapobieganie psychomanipulacji w związku wyznaniowym Świadków Jehowy i jej destrukcyjnym skutkom

13.25-13.40 (15’)

Krzysztof Paśniewski, Toruńskie Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych  (TCIoSiRR)
Praktyka Toruńskiego Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych w kontekście profilaktyki

13.40-13.55 (15’)

dr Beata Skarżyńska, International Cultic Studies Association (ICSA), Atlanta USA – Warszawa Polska
Ruchy społecznego sprzeciwu wobec sekt i nowych ruchów religijnych w USA w działalności profilaktycznej

13.55-14.10 (15’)

mgr Ireneusz Kaminski, Pracownia Dokumentacji i Badań ARRiP, Wydział Teologiczny UMK
Panorama polskich ruchów, organizacji i inicjatyw profilaktycznych wobec zgubnych skutków działalności alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych

14.10-15.10 (60’) przerwa długa

15.10-15.30 (20’)

ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej, Wydział Teologiczny UMK
Kulturowe tło konwersji z katolicyzmu na inne religie i sekty

15.30-15.50 (20’)

dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Nowe sposoby profilaktyki psychomanipulacji. Przedstawienie założeń i efektów programu profilaktycznego „Nie pozwól sobą manipulować” oraz gry miejskiej „Miasto Wciąga”.

15.50-16.10 (20’)

dr Joanna Frankowiak, Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie
Program profilaktyczny „Zostań sobą" jako alternatywa dla profilaktyki typu instant  

16.10-16.30 (20’)

ks. dr Mariusz Gajewski, The International Cultic Studies Association (ICSA), The American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT), Nowy York, USA
Uwikłanie w sektę. Profilaktyka i terapia w kontekście systemowej terapii rodzin

16.30-16.45 (15’)

mgr Anna Łobaczewska – przewodnicząca Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ), Lublin
Działalność profilaktyczna Stowarzyszenia RORiJ z perspektywy 20 lat istnienia (1993-2013)

16.45-17.35 (50’)

Dyskusja panelowa:
Możliwości współpracy w zakresie profilaktyki zgubnych skutków działalności sekt i arr.
- prowadzenie: dr Joanna Frankowiak, Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie