Szanowni Państwo,

Oddajemy do waszych rąk wzory pism, które możecie wykorzystać w dochodzeniu swoich praw w sprawach o ochronę danych osobowych, a tym samych waszych dóbr osobistych.

Pismo należy skierować do  Komitetu Oddziału, by uzyskać informację o tym, jakie Państwa dane osobowe są w posiadaniu Związku wyznania Świadków Jehowy w Polsce (dawniej "Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”) oraz jak i komu zostały przekazane. Zawarliśmy tam również punkt o udostępnienie treści formularza S-77, w którym zawarte są informacje z przebiegu Komitetu Sądowniczego, bądź podana jest przyczyna Państwa wykluczenia czy odłączenia.

Wniosek ten należy wysłać pismem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem dostarczenia a kopertę należy zaadresować Komitetu Oddziału (ten fakt ma bardzo duże znaczenie). Data odbioru tego pisma przez Nadarzyn będzie brana pod uwagę przy 30 dniowym oczekiwaniu na odpowiedź (gdyby stosować art 35 KPA). Jeżeli po tym terminie nie będzie odpowiedzi można napisać pismo przypominające o naszym wniosku lub informujące, że sprawa została przekazana do GIODO.

W zależności od działań podjętych przez Biuro Oddziału, w przypadku uporczywego milczenia kolejne pismo kierujemy do GIODO (Pismo do GIODO), również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i cierpliwie czekamy. Ponieważ jest to organ administracji publicznej, więc tu z pewnością odpowiedź otrzymamy szybciej. 

Ponieważ coraz częściej docierają do nas sygnały, że Komitet Oddziału żąda weryfikacji tożsamości poprzez przesłanie wniosku wraz z kserokopią urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość, informujemy, że takie działania nie mają podstawy prawnej (opinia prawna). Zdarza się również odmowa udostępnienia, ze względu na ochronę danych osobowych członków Komitetu Sądowniczego, którzy zamieścili wpis w formularzu S-77. O wszystkich takich wypadkach prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem. Podejmujemy stosowne działania, aby ukrócić to bezprawie.

Mamy nadzieję, że przesłane materiały będą pomocne. Prosimy jednak byście podzielili się z nami, co udało się Wam osiągnąć w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy link do pisma, które można ściągnąć i wypełnić zgodnie z powyższymi uwagami.

Wezwanie do udzielanie informacji o przetwarzanych danych osobowych