Ponieważ jednym z celów statutowych jest podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie wynikają z działań niektórych sekt i ruchów religijnych, dlatego wykorzystując media informujemy o działalności sekt i nowych ruchów religijnych, między innymi o zjawisku wykluczenia, jakie dotyka osoby opuszczające społeczność wyznania Świadków Jehowy. Chcemy, by obraz uśmiechniętych ludzi pukających do naszych drzwi nabrał realności. Chcemy pokazać, co dzieje się za niedostepną dla zwykłych obserwatorów i zainteresowanych tym wyznaniem zasłoną milczenia. O wielu sprawach nie dowiecie się podczas studium Biblii, czy raczej publikacji Towarzystwa Strażnica. O tym co was spotka, gdy zmienicie zdanie i będziecie chcieli odejść dowiecie, gdy opuściwszy basen i ochłonąwszy z uniesienia dostrzeżecie ostatnią ławkę na sali przy drzwiach, zarezerwowaną dla osób wykluczonych.


Dzięki Programowi Centrum Pro Bono nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy, dzięki której wielu może walczyć o swoje dobre imię. Na stronach Fundacji znajdujemy taki opis:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stoi po stronie organizacji pozarządowej 2013-05-23

Kolejna sprawa zgłoszona do Centrum Pro Bono skończyła się sukcesem dzięki aktywnemu zaangażowaniu prawników Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy". Prawnicy pomogli obronić prawo do ochrony danych osobowych, o które waczyło Stowarzyszenie "Wyzwoleni".

Dlaczego prawnicy angażują się do pomocy prawnej pro bono? Zapytaliśmy o tym Pana mecenasa Jacka Świeca i pracownika kancelarii Natalię Lach. "Współpraca z Centrum Pro Bono pozwala pomóc osobom, które pilnie potrzebują pomocy prawnika. Osoby te często nie mają możliwości uzyskać profesjonalnej pomocy, gdyż nie pozwalają im na to m.in. ograniczenia finansowe.
     Prawnicy, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, powinni angażować się w sprawy społecznie istotne - nawet jeśli oznacza to działalność filantropijną. Takie działania wydają się być wpisane w charakterystykę tego zawodu, gdyż wymaga on od nas stania na straży sprawiedliwości.
    Praca nad precedensowymi zagadnieniami prawnymi jest cennym doświadczeniem. Jeszcze cenniejsza wydaje się świadomość, że praca ta może wywrzeć pozytywne skutki dla osób, które borykają się z różnymi problemami prawnymi.
    Dzięki  pośrednictwu Centrum Pro Bono Prawnicy Kancelarii Świeca i Wspólnicy mogli pomóc osobom, których dane osobowe przetwarzane było niezgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi. Mamy nadzieję, że Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zmieni dotychczasową praktykę i prawo do poszanowania prywatności będzie w sposób faktyczny respektowane."

Pomogając w jednej sprawie prawnicy pro bono pomogli wielu ludziom obronić swoje dobre imię.