Poniżej zamieszczamy materiały zaprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Stanisława Chłościńskiego:

Jak rozpoznać destrukcyjne działanie związku wyznaniowego? - profilaktyka edukacyjna  jako skuteczne narzędzie ostrzegania i otwierania umysłu

Lub w formie prezentacji: 

oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia - Pana Jacka Zahorskiego:

Zapobieganie psychomanipulacji w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy i jej skutkom oddziaływania na jednostkę

Dzięki uprzejmości pana Stanisława Klocka możemy również obejrzeć i usłyszeć naszych prelegentów:

 

 

W mediach lokalnych również mogliśmy zobaczyć i posłuchać uczestników tegorocznego Sympozjum, m. in. w radio sfera oraz w simradio.