Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi rozsianymi po całym świecie, o różnym statusie i zainteresowaniach, ale łączy nas jedno - nasza przeszłość. Widzimy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak wielu potrzebuje wsparcia i jak niewiele zmieniło się w sposobie traktowania osób wykluczonych bądź odchodzących z sekt.

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja rewizyjna

  • Adam Porębski - przewodniczący Komisji

   Mam 46 lat. Mam za sobą trzydzieści trzy lata członkostwa we wspólnocie religijnej znanej jako "świadkowie Jehowy". Po odejściu z owej wspólnoty doświadczyłem ostracyzmu ze strony świadków Jehowy których uważałem za przyjaciół.

  • Aleksandra Wolska - zastępca

  • Estera Czernik - członek