Przyjmując zaproszenie do udziału w konferencji "Mowa nienawiści w Polsce 2014" przygotowaliśmy wystąpienie, w którym poruszamy zagadnienie stosowania 'mowy nienawiści' w związkach wyznaniowych. Skupiliśmy się na związku Świadków Jehowy w Polsce, gdyż to właśnie w tej społeczności występuje zjawisko wykluczenia oraz związanego z nim ostracyzmu wobec osób wykluczonych. Bardzo często osoby nie będące wyznawcami Boga Jehowy dyskredytuje się używając słów nacechowanych negatywnie np. "światusy".

Osoby zainteresowane treścią wystąpienia Prezesa Stanisława Chłościńskiego, mogą je przeczytać już teraz klikając na link >>> Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia "Wyzwoleni".

Powstał on dzięki zaangażowaniu wielu osób, między innymi uprzejmości pana Włodzimierza Bednarskiego, który wydobył dla nas fragmenty tekstów zamieszczonych w Strażnicach i Przebudźcie się! (czasopismach wydawanych przez Świadków Jehowy) oraz wypowiedziach osób, użytkowników Forum o Świadkach Jehowy, zaczerpniętych z własnego życia oraz tekstach zamieszczonych na stronie Pana Marka Boczkowskiego Prawdziwe Oblicze WTS  i  komitet sądowniczy.

Materiał zdjęciowy z konferencji zamieściliśmy tutaj.