Uczestnictwo w Konferencji jeszcze raz pokazało, że takie spotkania są bardzo ważne. Taka wymiana doświadczeń i wiedzy jest bowiem kluczowa w profilaktyce, a wiedza, o tym jak działają sekty, jest najskuteczniejszym – jeśli nie jedynym – sposobem obrony przed nimi. Słuchając wykładów dowiedzieliśmy się jakich narzędzi można użyć, aby przez edukację 'otwierać umysły' oraz jakie są możliwości  zastosowania  prawa karnego w tej dziedzinie.

Oprócz zdobycia nowej wiedzy na temat profilaktyki społecznej dotyczącej sekt i podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie wynikającymi z działalności naszego Stowarzyszenia, byliśmy inicjatorami Apelu skierowanego do najwyższych władz naszego Kraju, w sprawie działań prawnych i systemowych związanych z wykorzystywaniem psychomanipulacji przez sekty oraz różne grupy religijne i parareligijne. Uważamy, że demokratyczne państwo powinno zadbać o dobro swoich obywateli, tworząc takie instrumenty prawne i organizacyjne, które pozwalają kontrolować wykorzystywanie narzędzia jakim jest psychomanipulacja. 

Poniżej zamieszczamy APEL oraz List skierowany do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu problem wykorzystywania psychomanipulacji przez sekty czy różne grupy religijne i parareligijne. Jeżeli jesteś zainteresowany tym problemem, chciałbyś pomóc, to wydrukuj je, i rozpropaguj wśród swoich znajomych. Zbierz podpisy na Liście Poparcia Apelu i prześlij do nas (Stowarzyszenie "Wyzwoleni" 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33).

POBIERZ

 

POBIERZ                                                                  POBIERZ

Więcej o naszych wystąpieniach na VI TSPARR można przeczytać tutaj - czytaj więcej>>>