Osobom zainteresowanym naukami Świadków Jehowy przybliżamy nową książkę Włodzimierza Bednarskiego, znawcy problematyki Świadków Jehowy i ich nauk, który pisze:

Do naszego opracowania wybraliśmy siedemdziesiąt pięć nauk Świadków Jehowy. Przedstawiliśmy tylko po jednej zmianie danej wykładni, chociaż bywa, że Towarzystwo Strażnica 'korygowało' dwa czy więcej razy niektóre swe 'prawdy'. Chcieliśmy po prostu pokazać jedną ze starych nauk tej organizacji i drugą, jako przeciwstawną, najczęściej aktualną wykładnię.
Na każdej stronie naszej książki przedstawiliśmy fotokopię i krótki cytat pochodzący z niej, z podaniem źródła, oraz odsyłacz do jednej innej publikacji Towarzystwa Strażnica, która omawia dane zagadnienie (w niektórych przypadkach również cytujemy z niej fragment).

Dla dociekliwych poniżej przedstawiamy spis treści oraz kilka stron z tej książki. Więcej publikacji pana Bednarskiego można znaleźć na stronie http://piotrandryszczak.pl/

>>>Spis treści

   

  

>>>Wprowadzenie

         

>>>Przykładowe strony